ABI

Rola administratora bezpieczeństwa informacji, która jest częścią zmiany w ochronie danych osobowych, wyznaczana jest przez administratora danych osobowych. Wyodrębnienie nowego stanowiska odzwierciedla wagę obowiązków spoczywających na ABI - dbania o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, odpowiedzialności za rejestry danych czy aktualizację dokumentacji takiej jak polityka ochrony danych.

Odpowiedzialność

Tak jak w firmie każdy z pracowników ma ściśle określone zadania i kompetencje, dzięki którym wyraźnie widać zakres odpowiedzialności, warto, aby również za ochronę danych osobowych odpowiadała konkretna osoba.

Taką funkcję może pełnić zarówno członek zespołu, jak i osoba lub firma, której zlecono takie zadanie na zewnątrz. Wówczas rośnie pewność, że wszystkie etapy i procesy związane z ochroną tych danych - rejestracja zbiorów, umowa powierzenia, przetwarzanie, ochrona i inne - zostaną przeprowadzone prawidłowo, bez naruszenia prawa.