Rola administratora bezpieczeństwa informacji, która jest częścią zmiany w ochronie danych osobowych, wyznaczana jest przez administratora danych osobowych. Wyodrębnienie nowego stanowiska odzwierciedla wagę obowiązków spoczywających na ABI - dbania o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, odpowiedzialności za rejestry danych czy aktualizację dokumentacji.